Kiai

 


Ki = kraft, kämpaglöd
Ai = harmoni, samverkan

Inom de flesta kamp- och kraftsporter används skrik för att förbättra prestationsförmågan. Inom Kendon har skriken (Kiai), förutom funktionen att koncentrera kraften vid ett anfall, dessutom utvecklats till en viktig beståndsdel för att visa kämpaglöd (Ki) inför motståndare och domare.

De flesta som börjar med Kendo känner obehag när de ombeds utnyttja sina röstresurser, denna hämning går över och det känns snart helt naturligt att vråla så skalpen lossnar på motståndaren.

Genom att ha bättre Kiai än din motståndare får man enklare ett psykologiskt övertag - studera bilden nedan:

Värdet av ett bra Kiai...

 

När utstöta sina läten?

 

Ramsor

Under uppvärmningen i Kendo förbereder man även röstresurserna inför de Kiai som träningen kräver. Detta sker genom upprepande av entoniga ramsor och skall ske med högsta volym (dock utan att anstränga stämbanden...).

För att även träna tajmning växlar ramsorna tempo och rytm, detta känns ofta svårt och frustrerande i början men blir sedan helt naturligt. Att behärska tempoväxlingar i strid är en förutsättning för att bli en bra Kendoka.

Uppvärmningsramsa 1

Nedanstående tabell försöker visa takten i ramsan. Den sjungs enbart när man joggar/springer och initieras av den som springer först. Det är viktigt att alla springer i takt. Vi börjar sjunga med när höger fot träffar golvet.

Ledsångare
Övriga

V. fot

H. fot

>>>

Ichi

--

Ichi

--

Ichi-

-Ni

So-

---re

Ichi

--

Ichi

--

Ichi-

-Ni

So-

---re

Cho

--

Cho

--

Cho

--

So-

-re

Ichi

--

So-

--

Ni

--

So-

-re

San

--

So-

-re

Chi

--

So-

-re

Ichi

Hai

Ni

Hai

San

Hai

Chi

Hai

Ichi

Ni

San

Chi

Ichi

Ni

San

Chi

Ichi

Ni

San

Chi

Ichi

Ni

San

Chi

Ny ledsångare...

 

Uppvärmningsramsa 2

När man gör uppvärmningsövningar brukar man använda nedanstående ramsa. Den består av de japanska räkneorden 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

Tränare
Övriga

Ichi-Ni

San-Chi

Go-Roku

Shichi-Hachi

 


Magnus Johansson, 1997
Bild stulen från Djungelboken.