Bilder från Shimbukans årsdag (6 juni) 2010
Fotograf: Magnus Johansson, Shimbukan Skellefteå Budoklubb