Tävling


Ippon

För att ta ett poäng (ippon) i en match måste man träffa någon godkänd träffpunkt med en korrekt utförd teknik. I matchen är de båda motståndarna i regel positionerade enligt nedanstående bilder. Denna svärdsposition är mycket bra i både offensivt och defensivt hänseende.

Grundförsvarsställning (Chudan no Kamae)

 

Attack (i detta fall: Sho Men)

 

Poänggivande träff

Grundförutsättningarna för att få ett poäng är att du utfört följande:

Träffpunkter

Bilderna nedan åskådliggör de godkända träffställena.
Migi = höger, Hidari = vänster.

OBS! Då träffen räknas enligt motståndarens höger/vänster uppfattas allt spegelvänt.
Minnesregel: Motståndarens Hidari = Din Höger. Enkelt eller hur? :-)

Träffpunkter på hjälm (hugg)

Träffpunkt på hjälm (stöt)

Träffpunkt på handskar (hugg)

Träffpunkter på bröst/magskydd (hugg)

 


Magnus Johansson, 1997
Kommentarer, frågor eller klagomål
mailas