HISTORIK

> Kendons historia
Hur kampsporten grundades.

> Samurajernas historia
Information om samurajerna och hur deras roll i Japan förändrades mellan år 1100 och 1800.

> Svärdskonstens historia
Hur svärdskonsten i Japan utvecklades, från 300-talet och framåt.

Visa nyare

 

Visa äldre